Luật sư Céline Nhã Nguyễn: Thành công đến từ việc đặt mục tiêu đúng đắn - Tạp chí Đẹp
album-art

Luật sư Céline Nhã Nguyễn: Thành công đến từ việc đặt mục tiêu đúng đắn

Hiểu rõ bản thân muốn gì, đó là ấn tượng mạnh mẽ nhất mà nữ luật sư Céline Nhã Nguyễn đem đến cho người đối diện. Điều này cũng thật nhất quán với hình ảnh của một nhà leo núi. Là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, với cô, xác định rõ mục tiêu của bản thân là yêu cầu trước tiên và quan trọng nhất.