Cô giáo hối hận về phát ngôn tuyển dụng vợ phi công Trần Quang Khải

Sống

Vợ và con gái Đại tá phi công Trần Quang Khải. (Nguồn: Báo Nghệ An)
Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho biết Chi bộ nhà trường đã mời cô giáo Trần Thị Mỹ Hà – người có phát ngôn trên lên làm việc và tổ chức kiểm điểm về mặt đảng đối với cô Hà bởi trước hết cô là một đảng viên. 
Về phía cá nhân cô Hà, cô nhận thức được vấn đề và hiểu rằng việc làm của mình đã vượt quá tầm kiểm soát, do vậy cô rất hối hận. 
Dựa trên sự việc cụ thể, đồng thời đối chiếu những quy định của đảng, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã có quyết định về mặt đảng đối với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, hiện đang báo cáo lên cấp trên. 
Ông Phan Thanh Tùng cho biết, sau khi có kiểm điểm về mặt đảng, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ tiến hành xử lý về mặt chính quyền đối với giáo viên Trần Thị Mỹ Hà. 
Trước đó, giáo viên Trần Thị Mỹ Hà đã đăng trên mạng xã hội facebook bày tỏ sự không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc cách tuyển dụng vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An và cho rằng, việc làm này giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, kèm theo đó là đường link bài báo có nội dung về việc tuyển dụng. 

Phát ngôn này khiến dư luận bức xúc và trước những phản ứng của dư luận, cô Trần Thị Mỹ Hà đã gỡ bài viết trên.

Theo VietnamPlus
Vợ và con gái Đại tá phi công Trần Quang Khải. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Trước những phản ứng của dư luận về giáo viên dạy môn ngữ văn, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trần Thị Mỹ Hà có phát ngôn không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyển dụng đặc cách vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, ngày 23/6, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã tổ chức họp về vấn đề này. 


Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho biết Chi bộ nhà trường đã mời cô giáo Trần Thị Mỹ Hà – người có phát ngôn trên lên làm việc và tổ chức kiểm điểm về mặt đảng đối với cô Hà bởi trước hết cô là một đảng viên. 


Về phía cá nhân cô Hà, cô nhận thức được vấn đề và hiểu rằng việc làm của mình đã vượt quá tầm kiểm soát, do vậy cô rất hối hận. 


Dựa trên sự việc cụ thể, đồng thời đối chiếu những quy định của đảng, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã có quyết định về mặt đảng đối với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, hiện đang báo cáo lên cấp trên. 


Ông Phan Thanh Tùng cho biết, sau khi có kiểm điểm về mặt đảng, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ tiến hành xử lý về mặt chính quyền đối với giáo viên Trần Thị Mỹ Hà. 


Trước đó, giáo viên Trần Thị Mỹ Hà đã đăng trên mạng xã hội facebook bày tỏ sự không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc cách tuyển dụng vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An và cho rằng, việc làm này giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, kèm theo đó là đường link bài báo có nội dung về việc tuyển dụng. 


Phát ngôn này khiến dư luận bức xúc và trước những phản ứng của dư luận, cô Trần Thị Mỹ Hà đã gỡ bài viết trên.

Vợ và con gái Đại tá phi công Trần Quang Khải. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Trước những phản ứng của dư luận về giáo viên dạy môn ngữ văn, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trần Thị Mỹ Hà có phát ngôn không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyển dụng đặc cách vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, ngày 23/6, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã tổ chức họp về vấn đề này. 


Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho biết Chi bộ nhà trường đã mời cô giáo Trần Thị Mỹ Hà – người có phát ngôn trên lên làm việc và tổ chức kiểm điểm về mặt đảng đối với cô Hà bởi trước hết cô là một đảng viên. 


Về phía cá nhân cô Hà, cô nhận thức được vấn đề và hiểu rằng việc làm của mình đã vượt quá tầm kiểm soát, do vậy cô rất hối hận. 


Dựa trên sự việc cụ thể, đồng thời đối chiếu những quy định của đảng, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã có quyết định về mặt đảng đối với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, hiện đang báo cáo lên cấp trên. 


Ông Phan Thanh Tùng cho biết, sau khi có kiểm điểm về mặt đảng, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ tiến hành xử lý về mặt chính quyền đối với giáo viên Trần Thị Mỹ Hà. 


Trước đó, giáo viên Trần Thị Mỹ Hà đã đăng trên mạng xã hội facebook bày tỏ sự không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc cách tuyển dụng vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An và cho rằng, việc làm này giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, kèm theo đó là đường link bài báo có nội dung về việc tuyển dụng. 


Phát ngôn này khiến dư luận bức xúc và trước những phản ứng của dư luận, cô Trần Thị Mỹ Hà đã gỡ bài viết trên.

Vợ và con gái Đại tá phi công Trần Quang Khải. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Trước những phản ứng của dư luận về giáo viên dạy môn ngữ văn, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trần Thị Mỹ Hà có phát ngôn không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyển dụng đặc cách vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, ngày 23/6, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã tổ chức họp về vấn đề này. 


Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho biết Chi bộ nhà trường đã mời cô giáo Trần Thị Mỹ Hà – người có phát ngôn trên lên làm việc và tổ chức kiểm điểm về mặt đảng đối với cô Hà bởi trước hết cô là một đảng viên. 


Về phía cá nhân cô Hà, cô nhận thức được vấn đề và hiểu rằng việc làm của mình đã vượt quá tầm kiểm soát, do vậy cô rất hối hận. 


Dựa trên sự việc cụ thể, đồng thời đối chiếu những quy định của đảng, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã có quyết định về mặt đảng đối với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, hiện đang báo cáo lên cấp trên. 


Ông Phan Thanh Tùng cho biết, sau khi có kiểm điểm về mặt đảng, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ tiến hành xử lý về mặt chính quyền đối với giáo viên Trần Thị Mỹ Hà. 


Trước đó, giáo viên Trần Thị Mỹ Hà đã đăng trên mạng xã hội facebook bày tỏ sự không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc cách tuyển dụng vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An và cho rằng, việc làm này giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, kèm theo đó là đường link bài báo có nội dung về việc tuyển dụng. 


Phát ngôn này khiến dư luận bức xúc và trước những phản ứng của dư luận, cô Trần Thị Mỹ Hà đã gỡ bài viết trên.

Vợ và con gái Đại tá phi công Trần Quang Khải. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Trước những phản ứng của dư luận về giáo viên dạy môn ngữ văn, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trần Thị Mỹ Hà có phát ngôn không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyển dụng đặc cách vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, ngày 23/6, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã tổ chức họp về vấn đề này. 


Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho biết Chi bộ nhà trường đã mời cô giáo Trần Thị Mỹ Hà – người có phát ngôn trên lên làm việc và tổ chức kiểm điểm về mặt đảng đối với cô Hà bởi trước hết cô là một đảng viên. 


Về phía cá nhân cô Hà, cô nhận thức được vấn đề và hiểu rằng việc làm của mình đã vượt quá tầm kiểm soát, do vậy cô rất hối hận. 


Dựa trên sự việc cụ thể, đồng thời đối chiếu những quy định của đảng, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã có quyết định về mặt đảng đối với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, hiện đang báo cáo lên cấp trên. 


Ông Phan Thanh Tùng cho biết, sau khi có kiểm điểm về mặt đảng, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ tiến hành xử lý về mặt chính quyền đối với giáo viên Trần Thị Mỹ Hà. 


Trước đó, giáo viên Trần Thị Mỹ Hà đã đăng trên mạng xã hội facebook bày tỏ sự không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc cách tuyển dụng vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An và cho rằng, việc làm này giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, kèm theo đó là đường link bài báo có nội dung về việc tuyển dụng. 


Phát ngôn này khiến dư luận bức xúc và trước những phản ứng của dư luận, cô Trần Thị Mỹ Hà đã gỡ bài viết trên.

Vợ và con gái Đại tá phi công Trần Quang Khải. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Trước những phản ứng của dư luận về giáo viên dạy môn ngữ văn, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trần Thị Mỹ Hà có phát ngôn không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyển dụng đặc cách vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, ngày 23/6, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã tổ chức họp về vấn đề này. 


Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông cho biết Chi bộ nhà trường đã mời cô giáo Trần Thị Mỹ Hà – người có phát ngôn trên lên làm việc và tổ chức kiểm điểm về mặt đảng đối với cô Hà bởi trước hết cô là một đảng viên. 


Về phía cá nhân cô Hà, cô nhận thức được vấn đề và hiểu rằng việc làm của mình đã vượt quá tầm kiểm soát, do vậy cô rất hối hận. 


Dựa trên sự việc cụ thể, đồng thời đối chiếu những quy định của đảng, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông đã có quyết định về mặt đảng đối với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, hiện đang báo cáo lên cấp trên. 


Ông Phan Thanh Tùng cho biết, sau khi có kiểm điểm về mặt đảng, Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ tiến hành xử lý về mặt chính quyền đối với giáo viên Trần Thị Mỹ Hà. 


Trước đó, giáo viên Trần Thị Mỹ Hà đã đăng trên mạng xã hội facebook bày tỏ sự không đồng tình về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc cách tuyển dụng vợ Đại tá phi công Trần Quang Khải giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An và cho rằng, việc làm này giống cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, kèm theo đó là đường link bài báo có nội dung về việc tuyển dụng. 


Phát ngôn này khiến dư luận bức xúc và trước những phản ứng của dư luận, cô Trần Thị Mỹ Hà đã gỡ bài viết trên.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

24/06/2016, 07:24