Yêu cầu báo cáo việc một xã có 500 cán bộ

Tin Tức

 

Xã Quảng Vinh, Quảng Xương, nơi có 500 người làm cán bộ xã

Trước đó, một số báo đã thông tin về việc một xã có tới 500 cán bộ ở Thanh Hóa, nêu tình trạng vì có quá nhiều cán bộ, trong đó có nhiều vị trí không có trong quy định nên không được ngân sách chi trả, nguồn thu của địa phương hạn chế, chính quyền xã đã yêu cầu nhân dân đóng góp để trả lương cho số cán bộ này.

Theo thống kê của Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, hiện số cán bộ thôn trên cả nước là hơn 574.000, nếu tính cả cán bộ xã là 769.000 người. Thông thường mỗi thôn có 3 cán bộ là trưởng thôn, bí thư chi bộ và công an viên. Tuy nhiên, trên thực tế, cả nước hiện có hơn 900.000 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết: hiện mỗi xã đang phải chi trả từ 120 đến 170 định suất ngoài ngân sách bằng nguồn đóng góp của dân.

Theo Thanh Niên

Thực hiện: depweb

07/07/2012, 08:18