Vòng tay ấn tượng cho nàng cá tính

MIX & MATCH

Chuẩn bị:

– 12 vòng kim loại cỡ to và nhỏ, có thể uốn dễ dàng

– Mặt đầu lâu, hạt cườm

– Vòng tay bằng nhựa

– Kéo

– Kìm

Thực hiện:

– Dùng chiếc vòng nhựa để đo lấy kích thước vòng kim loại lớn và cắt ra. (nên cắt dư vài cm)

– Sau khi cắt ra được 1 vòng kim loại thì bạn xâu 1 hạt cườm rồi đến mặt đầu lâu vào. Tiếp đó lại xâu tiếp 1 hạt cườm nữa vào.

– Bạn dùng kìm xoắn 2 đầu của vòng kim loại đã cắt ra vào nhau để tạo thành chiếc vòng tròn.

– Lời khuyên là, trong khi bạn dùng dây xoắn quanh chiếc vòng kim loại thì nên sử dụng kìm để làm các phần đầu và cuối dây không bị chìa ra.

– Bạn xoắn và bọc hết toàn bộ phần vòng kim loại này trừ phần 2 hạt cườm và mặt đầu lâu.

– Sau khi cuộn hết thì bạn dùng kéo cắt đoạn cuối đi và xoắn đoạn cuối kín lại.

Lúc này bạn đã có chiếc vòng kim loại có mặt đầu lâu khá ấn tượng.

Linh Linh (theo Youtube)

Thực hiện: depweb

03/08/2012, 13:50