Vốn vay mua nhà sẽ rẻ "giật mình"? - Tạp chí Đẹp

Vốn vay mua nhà sẽ rẻ “giật mình”?

Tin Tức

Nhiều người vẫn ngại vay vốn ngân hàng để mua nhà (ảnh minh họa).

Nhiều người vẫn ngại vay vốn ngân hàng để mua nhà (ảnh minh họa).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Theo dự thảo thông tư này, các ngân hàng dành một lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng có thu nhập thấp, các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội với lãi suất và thời hạn phù hợp.

Qua đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần nguồn vốn cho các ngân hàng cho vay, thông qua hình thức tái cấp vốn. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước dành tối đa 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ các ngân hàng thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định; thời gian giải ngân tái cấp vốn đối với các ngân hàng được thực hiện kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 15/4/2016.

Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng cho mục tiêu cho vay hỗ trợ nhà ở thấp hơn lãi suất cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng là 1,5%/năm tại cùng thời điểm. Các ngân hàng có trách nhiệm trả lãi tái cấp vốn hàng tháng cho Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn ngắn hạn cho các ngân hàng và được gia hạn hàng năm đối với ngân hàng, thời hạn trả nợ cuối cùng là ngày 15/4/2023. Dư nợ còn lại của khách hàng tại ngân hàng tại thời điểm này được chuyển sang hình thức cho vay bằng nguồn vốn của ngân hàng.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo thông tư quy định lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu áp dụng lãi suất ổn định 6%/năm đến thời điểm 15/4/2016. Sau thời điểm này khách hàng tiếp tục được hưởng chính sách lãi suất hỗ trợ theo công bố của Ngân hàng Nhà nước.

Khách hàng vay mua, thuê, thuê mua nhà thì số tiền vay tối thiểu là 80% phương án vay và 70% đối với doanh nghiệp (khách hàng có vốn tham gia vào phương án vay theo quy định của ngân hàng nhưng không quá 20% đối với người mua, thuê, thuê mua nhà và 30% đối với doanh nghiệp).

Thời hạn cho vay tối thiểu 10 năm với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà và 5 năm đối với doanh nghiệp. Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 10 năm, điều này có nghĩa, đến ngày 15/4/2023, các ngân hàng hoàn trả hết khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước và dư nợ còn lại của khách hàng tại các ngân hàng từ thời điểm này được chuyển sang hình thức cho vay bằng nguồn vốn của ngân hàng.

Để được vay theo chương trình này, khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở phải có hợp đồng với chủ đầu tư theo quy định; cam kết vay vốn để mua, thuê, thuê mua một căn nhà duy nhất để ở và chưa được vay vốn hỗ trợ lãi suất để mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các ngân hàng khác.

Đối với khách hàng là các doanh nghiệp thì phải có tên trong danh mục chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi công năng từ dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng thông báo cho Ngân hàng Nhà nước.

Theo dự kiến, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

14/03/2013, 15:22