{Kỷ Nguyên Lexus} – KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP THỜI THƯỢNG