Cô Phí Thị Ninh: Người phụ nữ 65 tuổi đều đặn khiêu vũ mỗi ngày dù đang điều trị ung thư

Feature