Bánh nhà gừng (Gingerbread house – Christmas Cake Recipe)

* Đọc Tạp chí Đẹp Online: dep.com.vn
* Đặt Tạp chí Đẹp dài hạn: https://goo.gl/GmvKyR
* Tải App ĐẹpBlink trên IOS: https://goo.gl/Ko8hdB
* Tải App ĐẹpBlink trên Androi: https://goo.gl/ldPy5b
* Tải ứng dụng Alezaa và đọc Đẹp trên các dòng Smarthphone: http://goo.gl/rx2S3O
* Follow Tạp chí Đẹp trên Facebook: https://goo.gl/zRGAKm
* Follow Tạp chí Đẹp trên Instagram: https://goo.gl/GmvKyR

Tạp chí Đẹp TV — Kênh truyền hình Internet chính thức của Đẹp, nơi bạn sẽ cùng chúng tôi trải nghiệm những xúc cảm khi tiếp cận với những gì Đẹp chọn.