“Tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6” - Tạp chí Đẹp

“Tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6”

Hậu Trường

Theo Bộ, trung học cơ sở là cấp học phổ cập với đối tượng là thanh, thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Việc tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục phải bảo đảm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên từng địa bàn, tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, không vượt quá quy định về sỹ số học sinh trên lớp và số lớp so với khả năng đáp ứng của nhà trường về tỷ lệ giáo viên trên học sinh, điều kiện phòng học và cơ sở vật chất khác theo quy định hiện hành. 

Việc cấm thi tuyển vào lớp 6 nhằm ngăn chặn tình trạng dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông quy định: “tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển”.
Thực hiện các chủ trương và quy định trên, nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục này căn cứ các quy định hiện hành để xây phương án tuyển sinh phù hợp, trình cấp có thẩm quyền địa phương xem xét quyết định, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 “không tổ chức trường chuyên ở tiểu học và trung học cơ sở, trừ các trường năng khiếu về nghệ thuật và thể thao.”

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trước đó, ngày 3/11/2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, trong đó có yêu cầu “không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6”. Trong quá trình thực hiện chỉ thị, một số sở giáo dục và đào tạo đã đề nghị Bộ hướng dẫn cụ thể hơn về tuyển sinh lớp 6 đối với các trường trung học cơ sở có số lượng học sinh đăng ký vào học vượt nhiều so với chỉ tiêu.

Theo: Phạm Mai/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

17/03/2015, 22:38