Tuyển sinh ĐH,CĐ: Năm đợt xét tuyển với hơn 40 nguyện vọng

Hậu Trường

Các trường đại học, cao đẳng sẽ có năm đợt xét tuyển khác nhau. Theo đó, với bốn giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông, thí sinh có thể có đến hơn 40 nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển tạm thời cập nhật đến ngày thí sinh đăng ký xét tuyển.

Thí sinh thi dự thi đại học năm 2014. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Năm đợt xét tuyển

Theo lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng dự kiến của Bộ, năm 2015 sẽ có năm đợt xét tuyển, bao gồm các nguyện vọng từ một tới bốn, trong đó, nguyện vọng một có hai đợt xét tuyển, gồm một đợt chính và một đợt xét bổ sung.

Lịch các đợt xét tuyển chi tiết như sau:


Đợt 1: Xét tuyển nguyện vọng một

Các trường đại học, cao đẳng nhận hồ sơ từ ngày 1 đến hết ngày 20/8 và công bố trúng tuyển trước ngày 25/8.

Từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9, các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung của đợt 1 và công bố trúng tuyển trước ngày 20/9.

Đợt 2: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt hai

Các trường đại học, cao đẳng nhận hồ sơ từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10 và công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10/10.

Đợt 3: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt ba

Các trường đại học, cao đẳng nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 10/10 đến hết ngày 25/10 và công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31/10.

Đợt 4: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt bốn

Các trường đại học, cao đẳng nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11 và công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/11.

Chậm nhất là ngày 31/12, các trường đại học, cao đẳng và các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh sẽ có rất nhiều cơ hội trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Hơn 40 nguyện vọng

Cũng theo Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ được nhận bốn giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông. Trong đó có một giấy dùng cho xét tuyển nguyện vọng một và ba giấy giống nhau dùng cho xét tuyển các nguyện vọng bổ sung.

Thí sinh phải dùng bản chính của giấy chứng nhận kết quả thi để làm hồ sơ xét tuyển.

Ở nguyện vọng một, với một giấy xét tuyển, thí sinh đăng ký vào một trường, mỗi trường được đăng ký tối đa bốn nguyện vọng, xếp thứ tự ưu tiên từ một đến bốn.

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng một, nếu cần, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác.

Như vậy, với một phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng một, thí sinh có thể có nhiều hơn bốn nguyện vọng.

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng một, không được đăng kí  ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Khi không trúng tuyển ở nguyện vọng một, thí sinh có thể dùng đồng thời ba giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào ba trường, mỗi trường được đăng ký tối đa bốn nguyện vọng, xếp theo thứ tự ưu tiên từ một đến bốn.

Khác với nguyện vọng một, trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ.

Tuy nhiên, sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Theo đó, với ba giấy chứng nhận, mỗi giấy chứng nhận được đăng ký bốn nguyện vọng, mỗi đợt xét tuyển bổ sung thí sinh có đến 12 nguyện vọng. Với ba đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể có tối đa đến 36 nguyện vọng.

Tổng số các nguyện vọng của thí sinh vì thế có thể lên đến trên 40 nguyện vọng khác nhau.

Khuyến khích các trường công bố điểm trúng tuyển tạm thời

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian nhận hồ sơ của mội đợt xét tuyển, cứ ba ngày một lần, các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp (theo mẫu quy định).

Khi thí sinh đăng ký vào trường nhiều hơn một nguyện vọng, các nguyện vọng của thí sinh đều được xét tuyển một cách bình đẳng. Nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh sách đăng ký của thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường công bố kết quả trúng tuyển tạm thời cập nhật đến ngày công bố.

Những điểm mới này đang được Bộ lấy ý kiến đóng góp từ các trường đại học và cao đẳng trước khi ban hành chính thức.

Theo: Phạm Mai/Vietnamplus

 

Thực hiện: depweb

20/03/2015, 17:56