“Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” diễn ra sôi nổi tại Đường sách Tp.HCM

Tin Tức

Từ ngày 02/02-09/02/2020, Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các nhà xuất bản tại Đường sách Tp.HCM tổ chức “Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)”, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc đến với người dân, nhất là thế hệ trẻ thông qua các xuất bản phẩm cùng các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm.

Triển lãm sách và tư liệu

“Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” với mong muốn sẽ góp phần giáo dục tinh thần thế hệ trẻ nhớ đến đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tổ chức và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nhớ ơn những thành quả đấu tranh của thế hệ đi trước, các lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc; ôn lại những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, những bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Giao lưu và giới thiệu sách
Chương trình bao gồm những hoạt động: 
– Lễ khai mạc (3:00 PM – 2/2/2020)
– Giao lưu và giới thiệu bộ sách “Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến Cách mạng tháng Tám” (4:00 PM – 2/2/2020)
– Trưng bày sách – Tủ sách di sản Hồ Chí Minh, giới thiệu các tác phẩm về xây dựng Đảng, về Đảng bộ Tp.HCM từ khi có Đảng lãnh đạo
– Trưng bày, triển lãm tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), ảnh tư liệu về Đảng bộ Sài Gòn – Chợ Lớn – Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài : Đẹp Online

06/02/2020, 10:26