Từ DFS 10: Trình diễn BST của Trương Thanh Hải

Thời Trang


Trương Thanh Hải mang đến Bộ sưu tập “Hereafter” – Kiếp sau. Trong đó, phần “nhìn” của bộ sưu tập được đầu tư đặc biệt kỹ lưỡng bởi các chất liệu anh sử dụng hoàn toàn để phục vụ cho mục đích trình diễn trong đó chất liệu sẽ tương tác với ánh sáng để tạo ra những hiệu ứng thị giác lạ kì. Bộ sưu tập là sự tưởng tượng của chính Trương Thanh Hải về một “cái gì đó” trong thì tương lai, có hơi hướng huyền bí và mang màu sắc tâm linh.

Thực hiện: depweb

16/10/2011, 05:22