Từ 18g, xăng, mazut giảm 500 đồng/lít, kg

Tin Tức

 

Mặt hàng diesel và dầu hỏa giữ nguyên giá bán, với diesel là 21.850 đồng/lít và dầu hỏa là 21.900 đồng/lít.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

12/11/2012, 07:56