Trương Ngọc Ánh làm “vedette” trong Escada Fashion Show

Thời Trang
PHT

Thực hiện: depweb

22/10/2011, 15:59