Trường học được phép nhận vàng, kim cương - Tạp chí Đẹp

Trường học được phép nhận vàng, kim cương

Tin Tức

Thông tư do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký ban hành nêu rõ, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục ĐH và trường TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt gồm đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, đá quý, kim loại quý như vàng, kim cương…

 

Ngoài ra, được tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật như sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học và các hiện vật khác có giá trị sử dụng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục.

Đồng thời, khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị dạy – học với sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với sức khoẻ của người dạy và người học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu, giá trị khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành. Các cơ sở giáo dục không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ.

Các nhà tài trợ không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

12/09/2012, 00:15