Trẻ em mập ngáy nhiều hơn

Sống

Hiện tượng ngáy ở trẻ em béo
chiếm 12,6%, cao gấp đôi so với các
em thừa cân (chiếm 5,8%) và cao
hơn 3 lần so với các em trọng lượng
bình thường (chiếm 4,6%).

Các nhà nghiên cứu cũng nhận
thấy ở các em mập, so với các
em thừa cân và trọng lượng bình
thường thì tình trạng ngừng thở khi
ngủ, rối loạn giấc ngủ liên quan đến
hô hấp cũng cao hơn đến hai lần.

(HealthDay)

Thực hiện: depweb

09/07/2010, 01:04