Toyota và Lexus tạm dừng hoạt động đại lý tại Hà Nội để phòng dịch Covid-19 - Tạp chí Đẹp

Toyota và Lexus tạm dừng hoạt động đại lý tại Hà Nội để phòng dịch Covid-19

Tin Tức

Toyota và Lexus Việt Nam vừa công bố tạm thời đóng cửa toàn bộ đại lý/chi nhánh tại Hà Nội nhằm phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, Lexus Thăng Long và 10 đại lý/chi nhánh Toyota tại Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động từ ngày 28/3 đến ngày 15/4/2020, thời gian hoạt động trở lại phụ thuộc vào quyết định của chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Một số hoạt động như giải đáp thắc mắc, chăm sóc, tiếp cận khách hàng qua điện thoại hoặc kênh trực tuyến (online) vẫn được đai lý tiếp tục thực hiện.

Trước đó, Toyota Việt Nam cũng đã ủng hộ 10 tỷ đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 1,1 tỷ đồng cho tỉnh Vĩnh Phúc nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Tác giả: PV

30/03/2020, 12:06