Tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh xổ số tại 8 tỉnh phía Nam - Tạp chí Đẹp

Tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh xổ số tại 8 tỉnh phía Nam

Gentlemen by Đẹp

Tham dự buổi công bố có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh, thành phố, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, Vĩnh Long cùng Giám đốc các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số 8 tỉnh trên.

Theo Quyết định 866/QĐ-TTCP ngày 8/10/2018 của Thanh tra Chính phủ, ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục IV (Cục Phòng, chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ) làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra là các hoạt động của các công ty nêu tên trên từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2017.

sevenreasonsnottoplaythelotterylwjmikju

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Tại buổi công bố, Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định thành lập Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng. Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Để Đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số tỉnh, thành phố chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ; phân công người chủ trì đầu mối để phối hợp với Đoàn thanh tra trong công tác cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng yêu cầu Trưởng đoàn và thành viên Đoàn thanh tra tuân thủ quy định pháp luật, làm đúng quy chế, nội quy của Đoàn Thanh tra, chấp hành nghiêm túc phát ngôn và bảo mật, thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Đoàn, đồng thời báo cáo tiến độ cuộc thanh tra theo đúng quy định.

Thực hiện: depweb

17/10/2018, 16:10