Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Thế giới đánh giá cao vị thế của Việt Nam

ĐẸP MEN

vna_potal_thuong_dinh_mytrieu_lan_2_the_gioi_danh_gia_cao_vai_tro_vi_the_viet_nam_164244721

Thực hiện: depweb

26/02/2019, 23:00