Thư viện trong nhà độc đáo

Sống
Đối với những người yêu sách, một giá sách nho nhỏ quả là không đủ. Họ cần một không gian lớn hơn cho sở thích của mình. Một giá sách lớn như một thư viện với cách trang trí độc đáo sẽ rất tuyệt để họ vừa thể hiện cá tính vừa thỏa đam mê.

Dưới đây là một số “thư viện” trong nhà.Alex (theo Shelter)

Thực hiện: depweb

14/11/2011, 23:15