Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng

Tin Tức

Bà Phan Thị Mỹ Linh

Thủ tướng ký Quyết định số 838/QĐ-TTg, bổ nhiệm bà Phan Thị Mỹ Linh, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Đào Quang Thu

Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định 839/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Theo TTXVN

Thực hiện: depweb

06/07/2012, 16:57