Thời điểm cần rửa sạch đôi tay để tránh nhiễm khuẩn

Sức Khỏe

Rửa tay với xà phòng đúng thời điểm để phòng tránh nhiễm bệnh, vì sức khỏe của bạn và cộng đồng là thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2/7.

Bài: VietnamPlus

02/07/2019, 10:27