BLACK VINEGAR

“Think Pink”

Ung thu vu, ung thư vú, phòng chống ung thư vú

Ung thu vu, ung thư vú, phòng chống ung thư vú

Ung thu vu, ung thư vú, phòng chống ung thư vú

Ung thu vu, ung thư vú, phòng chống ung thư vú

Ung thu vu, ung thư vú, phòng chống ung thư vú

Ung thu vu, ung thư vú, phòng chống ung thư vú

Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Milor Trần
Trang điểm: Quốc Anh (Lan Phương, Hứa Vĩ Văn, Lan Khuê), D.Y (Minh Tú), Phước Lợi (Hoàng My)
Làm tóc: Crazy Nhóc (Lan Khuê) Daniel Wong (Minh Tú)
Stylist: Chi Nguyễn

Thực hiện: depweb

14/10/2013, 13:34