“Thầy cãi” Đàm Vĩnh Hưng: “La làng, tôi không ngán”!

Bộ Sưu Tập

“La làng” thì nói chung trong showbiz Việt hiện nay, chả mấy ai ngán cả! Vì nói như Đàm Vĩnh Hưng, “PR cũng là một kiểu la làng”, có điều là “la làng” kiểu gì. Ảnh nóng, sách sex, nghi án người thứ 3… – “la làng” kiểu ấy, tất nhiên, Hưng “ngoại phạm”.
La làng kiểu Mr. Đàm là la làng theo nghĩa đen: Đụng đến anh là ngang đụng phải ổ kiến lửa. Vì theo anh, “cảm giác cãi thắng nó sung sướng lắm!”. “Thầy cãi” này thì ngán gì! Đến cãi lại số phận mà anh còn dám nữa là, nếu không thì anh đã yên phận làm một “bác Xiến Tóc”!

Các tin liên quan khác:
-50 tuổi Mr. Đàm vẫn có… cánh
– Đường tới một ngôi sao
– Phạm Hoàng Nam: Hưng biết rõ cái đám đông cần
 

Thực hiện: depweb

12/04/2010, 16:15