Tập đoàn Dầu khí đứng đầu bảng nợ

Tin Tức

 Tập đoàn Điện lực VN lại đứng đầu danh sách nợ quá hạn lớn với hơn 10.100 tỉ đồng.

Đó là báo cáo về tình hình tài chính tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tính đến hết năm 2011,

Trong năm 2011, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 1.577.311 tỉ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế tăng 12% (hơn 135.100 tỉ đồng).

Trong điều kiện khó khăn, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và góp phần cùng với Nhà nước bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đứng sau Tập đoàn Dầu khí về số nợ là Tập đoàn Điện lực với hơn 257.000 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng nợ 69.500 tỉ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nợ gần 62.000 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản nợ 71.000 tỉ đồng… Ngoài Tập đoàn Điện lực có số nợ quá hạn rất lớn thì Tập đoàn Dầu khí cũng nợ quá hạn hơn 1.700 tỉ đồng…

Về số lỗ hợp nhất, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lỗ hơn 2.500 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hơn 2.300 tỉ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ gần 800 tỉ đồng… Tập đoàn Điện lực giữ kỷ lục về số lỗ lũy kế với hơn 38.000 tỉ đồng, Tổng công ty Hàng hải lỗ hơn 5.700 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ vị trí thứ ba với 2.390 tỉ đồng…

Chính phủ thừa nhận việc thoái vốn đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty vào các lĩnh vực chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản đang gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo không cho phép các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào các lĩnh vực trên, trừ những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản hoặc các trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng. Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phải thực hiện thoái vốn ra khỏi các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành trước ngày 31-12-2015.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

21/11/2012, 10:14