Tăng lương tối thiểu vùng 2016: Bế tắc vì con số "vênh" nhau quá lớn - Tạp chí Đẹp

Tăng lương tối thiểu vùng 2016: Bế tắc vì con số “vênh” nhau quá lớn

Hậu Trường

Giới chủ đề xuất chỉ tăng 7%

Các bên đại diện Chính phủ, giới chủ sử dụng lao động, người lao động đều đưa ra các phương án dựa trên nguyên tắc đủ bù trượt giá, tăng theo năng suất lao động và đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu. Tuy nhiên, các phương án đưa ra lại không giống nhau về con số. 


Mức tăng lương tối thiểu năm 2016 thấp hơn năm 2015

Năm nay, hai mức đề xuất của đại diện hai bên “vênh” nhau khá lớn. Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Hội đồng tiền lương Quốc gia có mức tăng từ 16-17% so với năm 2015, tăng từ 350.000 – 550.000VND/mức. 

Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất tăng lương chỉ khoảng 7%. Vùng 1 tăng lên 3,32 triệu đồng (tăng 7%), vùng 2 là 2,95 triệu đồng (tăng 7,2%), vùng 3 tăng lên 2,58 triệu đồng (tăng7,5 %), vùng 4 lên 2,3 triệu đồng (tăng 6,9%).

Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia cũng đưa ra 3 phương án điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 12,4%, 11,4% và 10,7%.

Cần thêm thời gian tính toán

Trao đổi bên lề cuộc họp, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động cho rằng năm ngoái kinh tế khó khăn còn điều chỉnh tăng lương được bình quân 14,8% nên năm nay kinh tế khởi sắc cũng không thể điều chỉnh được thấp hơn năm ngoái quá nhiều. Phương án của Tổng Liên đoàn lao động thấp nhất phải tăng ít nhất bằng năm ngoái, tăng 400.000VND (tương đương 12,8%). 


Hội đồng Tiền lương quốc gia họp ngày 5/8

Cuối phiên làm việc ngày hôm nay, phương án của VCCI cũng đã tăng lên trên 10% nhưng vẫn chưa đạt được sự thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động.

Phó Chủ tịch VCCI, ông Hoàng Quang Phòng cho biết: “Chúng tôi đồng ý cần phải tăng lương tối thiểu cho người lao động và tính toán các yếu tố để tăng lương. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tính đến khả năng chi trả thực tế của doanh nghiệp đề để xuất tăng lương ở mức phù hợp.”

Theo ông Hoàng Quang Phòng, mặc dù kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực nhưng đối với doanh nghiệp, chính sách đã thông thoáng nhưng để doanh nghiệp có thể tận hưởng được kết quả của các các chính sách này vẫn cần có độ trễ. Vì vậy, người lao động có thể hy vọng vào việc tăng lương nhưng có thể lộ trình chưa được như mong muốn. 

Dự kiến, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ tiếp tục họp trong 2 tuần nữa để thống nhất phương án tăng lương trình Chính phủ. Trong thời gian này, bộ phận kỹ thuật của hội đồng sẽ tính toán kỹ đến các yếu tố chi phí doanh nghiệp phải chi trả sau năm 2016 khi các luật mới áp dụng sẽ tính trên tổng số thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Hồng Kiều/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

06/08/2015, 10:10