#Vogue còn biết cách tôn vinh những nữ chính trị gia xuất sắc của nước Mỹ – những người tỏa sáng trên chính trường bằng vẻ đẹp tài năng