#Tôi phải nói thế nào với con? Nhiều người hỏi tôi vì sao quyết định lấy người đàn ông này