tôi luôn nghĩ về cô ấy như một người đã bị tổn thương - Tạp chí Đẹp