#tiến sĩ Ngụy Hữu Tâm đã dịch thành công nhiều tác phẩm khó ra tiếng Việt với nét nổi bật là vừa có sự chính xác