thấy cô hoàn toàn đối lập với người mà tôi đang nghĩ sẽ gặp. Tự lúc nào đó - Tạp chí Đẹp