#nhưng tuyệt nhiên lại không phải là người tuyệt vời trong các mối quan hệ. Hẳn bạn đã biết rõ câu trả