#Những ngôi sao Hollywood “siêu thông minh” Khái niệm “những ngôi sao thông minh” có vẻ như đã hàm chứa sự mâu thuẫn ngay trong chính nó