#nhưng đó không phải là điều vô lý. Mặc dù hai phạm trù “ngôi sao” và “sự thông minh” không ăn nhập với nhau cho lắm