#Martin Scorsese và “Sói già phố Wall” “The Wolf of Wall Street” đánh dấu là lần hợp tác thứ năm của cặp bài trùng nổi tiếng Leonardo DiCaprio và Martin Scorsese. Năm 2008