#Lily Cole là siêu mẫu nước Anh nổi tiếng khắp thế giới và từng là gương mặt quảng cáo đắ