#Lễ trao giải China Showbiz 2012 đã diễn ra rộn ràng tại thành phố Bắc Kinh