Lễ trao giải China Showbiz 2012 đã diễn ra rộn ràng tại thành phố Bắc Kinh - Tạp chí Đẹp

#Lễ trao giải China Showbiz 2012 đã diễn ra rộn ràng tại thành phố Bắc Kinh