#họ lại chẳng còn là một người đàn ông tốt. Ashton Kutcher Ashton Kutcher là một người đàn ông dễ mến và đẹp trai