#hãng Warner Bros từng bác bỏ dự án sản xuất bộ phim “The Wolf of Wall Street”