#Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ Sản xuất: Hellos Trang điểm: Quốc Anh Stylist: Thiên Thanh Trợ lý: Tuấn Anh