” “Fast & Furious 7” và “The Avengers.” - Tạp chí Đẹp