#em hẳn sẽ trả lời: “Em nấu nướng và Yêu anh”. Tôi vốn không phải là một cô gái đảm đang khéo léo