#cũng không phải hai bên gia đình mà là… bác sĩ. Còn biết làm gì khi cái thai đã ở tháng thứ ba