#con riêng và cuối cùng là xác định gắn kết mãi mãi bằng một cuộc hôn nhân không xa. Sau hơn 6 năm chung sống bên nhau với 6 đứa con chung