ca sĩ Sao Mai Mai Diệu Ly ra mắt album "Hà Nội giấc mơ tôi'' - Tạp chí Đẹp