#bước chân vào điện ảnh với một loạt các vai diễn liên tiếp. Khi ấy