#BỤI BẨN & TRẮNG MỊN như đắp mặt nạ bùn. Với thành phần: Kết hợp bùn khoáng giúp sạch sâu nhờn