#Audi cho ra mắt dòng sản phẩm xe đạp Audi Duo với 3 phiên bản: Duo City