#áp dụng trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế cho thời gian bay 10/01/2017 đến 12/02/2017. Theo đó