7 người tử vong sau khi dự lễ hội âm nhạc - Tạp chí Đẹp